Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube Muhteva Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma;


Teknoloji devrimi ve sosyal medyanın gelişimi, tüketicilere iletişim araçları karşısında seslerini duyurabilme olanağı vermekle kalmamış, onları yeni medya araçlarında paylaşılan muhtevaların kaynağı konumuna getirmiştir. Yeni medya araçları kullanımı beceresine sahip, bu araçlar vasıtası ile  muhteva oluşturan, oluşturduğu içeriği paylaşan ve kendilerine ait bir hedef kitleye sahip olan yeni tüketiciler, reklamcılık açısından değerlendirildiğinde markaların hedef kitlelerine erişebilmesi için ehemmiyetli bir konumda bulunmaktadır.
Bu çalışma, temel hedefi içerik üreticilerin sahip olduğu kanal topluluğu ile irtibat kurmak olan YouTube muhteva üreticileri marka işbirliği videolarını ele almaktadır. Araştırmanın emeli markaların stratejik hatalarını engellemek için gerçekleştirilen işbirliği videolarının YouTube kanal toplulukları tarafından nasıl karşılandığını ortaya koymaktadır.