İNSTAGRAM KULLANICILARININ ALGILARI;

Teknolojinin gelişmesi toplumsal, sosyal ve kültürel anlamda hayatımızın her anını gün geçtikçe artan seviyede etkilemektedir. Bu etkilemeye bağlı olarak teknolojinin kullanımı kamu kurumları, işletmeler ve bireysel arasında yaygınlaşmaktadır. Özellikle işletmeler sosyal medya üzerinden ürünlerinin tanıtım, reklam, satış pazarlama vb. birçok aşamasında yoğun olarak kullanmaktadır. Sosyal medya araçları sürekli olarak gelişmekte ve artmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ınstagram sosyal medya araçları arasında en yoğun ve fazla şekilde kullanılan araçtır. Bu çalışma, sosyal medya araçlarından instagram kullanan tüketicilerin algılarının demografik faktörler açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemeyi amaçlamaktadır.