FACEBOOK TWİTTER ARAŞTIRMASI?:

Bu araştırmada, son senelerde örgütleri ve fertlerin iletişim veya etkileşim sürecine yeni bir hız kazandıran sosyal ağların, daha da özelde Facebook ve Twitter araçlarının, belediye örgütleri ve belediye başkanları düzeyinde, mahalli kamusal siyasetlere katılım bağlamında, “ne düzeyde” ve “nası"  kullanıldığının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, şahsi düzeyde 6 belediye başkanının Facebook ve 12 belediye başkanının Twitter; müessesesel düzeyde ise 22 belediyenin Facebook ve yeniden 22 belediyenin Twitter hesabı araştırma dahilinde niteliksel muhteva tahlili metoduyla incelenmiştir. Çalışmanın genel neticelerine göre, şahsi Twitter hesaplarında meseleleri ileten/bilgi talep eden etkileşim öne çıkmakla beraber, hesaplardaki aza sayısı dikkate alındığında hudutlu düzeyde etkileşimin olduğu, daha çok katılımın ilk aşaması olarak kabul edilen bilgi aktaran, direk katılımı teşvik etmeyen biçiminde kullanıldığı tespit edilmiştir.